Đào tạo

Với những chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm và sự hợp tác chặt chẽ với các Hãng sản xuất, chúng tôi còn cung cấp dịch vụ đào tạo, cài đặt, chuyển giao công nghệ, cung cấp thiết bị thay thế và các dịch vụ sau bán hàng khác.

training-service-5
repair
Skype