Dụng cụ dưỡng hình vòng chuẩn

Dụng cụ dưỡng hình vòng chuẩn

Dụng cụ dưỡng hình vòng chuẩn, kiểm tra kích thước trục chuẩn hay không

Để biết thêm thông tin chi tiết vui lòng tham khảo Catalogue tại đây: Download

Mô tả sản phẩm

Dụng cụ dưỡng hình vòng chuẩn

Dụng cụ dưỡng hình vòng chuẩn

  • Ring gauge
  • Model: AA series
  • Nhà sản xuất : Niigata Seiki
CARBIDECERAMICSTEEL

Dụng cụ dưỡng hình vòng chuẩn, kiểm tra kích thước trục chuẩn hay không

Tag : Dụng cụ dưỡng hình vòng chuẩnRing gauge, Niigata Seiki, SK