mettler-precision-balances

Cân Kỹ thuật

Còn hàng
Model: Precision Balances Nhà sản xuất: Từ khóa: ,

Mô tả sản phẩm

XPE Precision Balances
XPE Precision Balances
Cân kỹ thuật XS

Ra mắt dòng cân mới: XPE và XSE 

Cân Kỹ thuật XPE 

Cân kỹ thuật XS 

Mettler Toledo ra mắt dòng cân XPE và XSE là dòng chính xác mới dành cho phòng thí nghiệm, thay thế hoàn hảo cho dòng cân cũ XP và XS, tự động, nhanh chóng mang lại kết quả chính xác cao.
Công nghệ tiên tiến cho kết quả tuân thủ đáng tin cậy
Được thiết kế độc đáo cho các vận hành công thái học và nâng cao năng suất. Cân XS cung cấp kết quả chính xác trong mọi điều kiện cân như trong ống khói.
Cân kỹ thuật MS
ML Precision Balances
ME-T Precision Balances

Cân kỹ thuật MS 

ML Precision Balances 

ME-T Precision Balances 

Robust MS-TS balances incorporate security features such as FACT, LevelControl and MinWeigh, making them convenient and reassuringly easy to use.
A compact balance with a 4.5″ touchscreen, multiple built-in applications, battery operation, and of course good weighing performance and robustness.
The entry level balance with a 4.5” touch screen – all the essential functionalities and the solid performance you need for routine weighing procedures.
ME Precision Balances
PL-E Portable Balances

ME Precision Balances 

PL-E Portable Balances 

Ergonomic design features make daily weighing routines easy and efficient on these quality entry level balances.
PL-E portable precision balances offer dependable, go-anywhere weighing. Resilient, compact and lightweight, they are the ideal solution for accurate results in limited spaces.

Tags: Cân Kỹ thuậtPrecision Balances, Mettler Toledo